Zamling Chegü Wangdü

Zamling Chegü Wangdü – The Thirty-Eighth Sakya Trizin (c. 1855 – c. 1919)

Sakya Throneholders
Sakya Phunstsok Phodrang

Zamling Chegü Wangdü is the thirty-eighth Sakya throneholder. His father was Ngawang Kunga Sonam, the thirty-sixth Sakya throneholder.

 

Further Readings:

Brief Biography of Zamling Chegü Wangdü by H.E. Avikrita Vajra Rinpoche