Khangsarwa Drubpai Wangchug Jamgon Jampa Sonam Zangpo

Khangsarwa Drubpai Wangchug Jamgon Jampa Sonam Zangpo (c. 1689 – c. 1749)

Ngorpa Lineage

Khangsarwa Drubpai Wangchug Jamgon Jampa Sonam Zangpo is the thirtieth abbot of Ngor Monastery.