Khenpo Lozang Namgyal

Khenpo Lozang Namgyal (15th century)

Tsharpa Lineage – Nalendra Monastery Abbot

Khenpo Lozang Namgyal is the seventeenth abbot of Nalendra Monastery.