Penkhang Ngawang Lodro Tegchog Tenpai Gyaltsen

Penkhang Ngawang Lodro Tegchog Tenpai Gyaltsen ( ? – ? )

Ngorpa Lineage

Penkhang Ngawang Lodro Tegchog Tenpai Gyaltsen is the sixty-eighth abbot of Ngor Monastery.