Ngawang Kunga Wangyal

Ngawang Kunga Wangyal – The Twenty-Sixth Sakya Trizin (c. 1592 – c. 1620)

Sakya Throneholders

Ngawang Kunga Wangyal, the twenty-sixth Sakya throneholder, was born in 1592. His father was Ngagchang Dragpa Lodrö Gyaltsen, the twenty-fifth Sakya throneholder. His two brothers were the great master Tutob Wangchuk (1588 – 1646) and Jamgön Anye Shyap Kunga Sonam, the twenty-seventh Sakya throneholder.